Lopande Bokforing

Man är skyldig enligt Bokföringslagen att löpande bokföra affärshändelser med undantag av vissa bestämmelser.
Affärshändelser skall bokföras på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.
Vi erbjuder hela/delar av den löpande bokföringen. I Fortnox kan Ni själva följa bolagets räkenskaper och ta ut rapporter och analyser.
Löpande bokföring

Alla verifikationer kostar 35.- att bokföra, en verfikation tar 5 minuter att skanna in, registrera och bokföra. Timkostnaden blir då 420 kr /per timme.EX;moms

All din bokföring kan du följa via våran system Fortknox

 

© 2011 Gavinbokforingsbyra.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)