Leverantorsfakturahantering

Registrera leverantörsfakturan manuellt i ekonomisystemet och sedan spara den i en pärm och ev ta en kopia går alldeles utmärkt. Kanske den också måste attesteras. Sedan ska leverantörsfakturan tas fram igen för att få information om betalningsmottagaren för betalning. Logga in på banken och knappa in uppgifter för betalning. Efter några veckor kanske man behöver fakturan för att kolla den så börjar man leta hos Er själv eller måste få tag på redovisningskonsulten som har fakturan.
Det tar tid och tid är pengar....

Vi erbjuder en lösning genom att skanna in leverantörsfakturorna direkt i ekonomisystemet. Där tolkas den och konteras av Er/oss och bokförs direkt. Bilden finns alltid kvar. Personen som skall attestera fakturan kan smidigt logga in i reskontran och markera den som attesterad. När det är dags för betalning markerar Ni/vi vilka fakturor som ska betalas och skickar sedan filen vidare till banken. Efter fullgjord betalning återkopplas filen från banken och markerar fakturan som betald.
Det spar tid och tid är pengar....
Leverantörsfakturahantering

Alla  leverantörsfakturo  kostar 35.- att bokföra, en leverantörsfakturo tar 5 minuter att skanna in, registrera och bokföra. Timkostnaden blir då 420 kr /per timme.EX;moms
   

© 2011 Gavinbokforingsbyra.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)